Prestižni svetski bioetičari na skupu o etičkoj teoriji Vojina Rakića

Kolumne i analize

U Beogradu će 27. januara biti održan međunarodni skup o teorijskom radu prof. Vojna Rakića, direktora Centra za bioetičke studije i predsednika Pokreta Novi 6. oktobar.

Inicijatori i glavni govornici na skupu su najuticajniji etičari današnjice, Džon Heris (John Harris), direktor Instituta za nauku, etiku i inovacije Univerziteta u Mančesteru i  Nikolas Ejgar (Nicholas Agar), profesor etike na novozelandskom Univerzitetu Viktorija u Velingtonu.

Povod za skup su dve Rakićeve knjige iz oblasti etike, nedavno objavljene kod ugledne izdavačke kuće „Springer“, Kako poboljšati moral (How to Enhance Morality) i Krajnje poboljšanje morala (The Ultimate Enhancement of Morality).

Knjige su rezultat Rakićevog dugogodišnjeg rada na etičkim temama moralnog poboljšanja čoveka, problematike upotrebe biohemijskih sredstava za postizanje tog cilja, ali i odnosa osećanja sreće i moralnog postupanja.

Takođe, jedna od tema skupa biće i etički problemi koje je stvorila pandemija Kovida-19, na primer pitanje kojim pacijentima davati prioritet u situacijama nedostatka medicinskih sredstava, a sve na osnovu postavki Rakićeve etičke teorije odnosa moralnog postupanja i osećanja sreće.

„Studije, zapravo, čine celinu. U prvoj se brani teza da između osećanja sreće i moralnog postupanja vlada povratna sprega, jer što smo srećniji to ćemo biti više skloni da postupamo moralno u svakodnevnom životu. Takođe, moralno postupanje proizvodi osećanje sreće i zadovoljstva kod ljudi. Ta razmatranja deo su zamisli o etičkoj teoriji budućnosti koju razvijam u drugoj knjizi“, kaže Rakić.

Skup će biti održan onlajn.

Pročitajte više

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Društvo i nauka