O portalu Slobodna misao

Portal Slobodna misao zamišljen je kao glas i zastupnik javnosti i interesa društva. Pomoću analiza, komentara i vesti na osnovu kojih je moguće razumeti šta se zaista događa u zemlji i svetu, cilj portala je i da pokaže kako bi javni servis trebalo da izgleda. Pored toga, portal poseban prostor daje naučnicima iz oblasti društveno-humanističkih, ali i prirodnih i medicinskih nauka.